dr n. med.
Andrzej Koziak

Absolwent Akademii Medycznej – Wydziału Lekarskiego w Warszawie. Początkowo rozpoczynał pracę w Szpitalu Wolskim w Warszawie w Oddziale Chirurgicznym, a następnie podejmuje pracę w dniu 01.09.1963 roku w Szpitalu Miejskim w Siedlcach na Oddziale Chirurgicznym. Od 1977 roku jest pierwszym i jedynym urologiem w Siedlcach i na Podlasiu, a w oddziale w którym pracuje rozpoczyna leczenie chorych ze schorzeniami układu moczowego.
W 1981 roku, po obronie pracy doktorskiej „Badania nad możliwością zastosowania osłonek białkowych jako materiału modelującego w operacjach plastycznych moczowodu” otrzymuje tytuł dr n. med. W 1986 roku, po konkursie zostaje Ordynatorem Oddziału Chirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Siedlcach.
20.10.1989 organizuje pierwsze w historii polskiej urologii spotkanie urologów Wilna, Kowna, Siedlec i Warszawy w Miętnem.

Jest pomysłodawcą, reżyserem i wykonawcą zorganizowanych w dniach 25-27.09.1997 roku Podlaskich Warsztatów Laparoskopowych, które zintegrowały środowisko lekarskie z miast wschodniej Polski. Impreza ta odbywa się cyklicznie do dnia dzisiejszego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a ponad to od 1997 roku jest członkiem Societe Internationale d`Urologie, European Association of Urology i od 2001 roku członkiem korespondencyjnym American Urological Association.
Bierze czynny udział w kongresach urologów polskich, w zjazdach europejskich i amerykańskich.
Był kierownikiem specjalizacji 22 specjalistów II-go stopnia z chirurgii ogólnej i 3 specjalistów z urologii. W Oddziale obroniono 3 prace doktorskie. Jest autorem kilkunastu prac naukowych.

Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze

Jesteśmy dostępni OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-18.00.
Skontaktuj się z nami.

+48 89 753 12 09

 

info@urocentrum.com.pl

 

Święta Lipka 16, 11-440 Reszel