Bykowski UROCENTRUM spółka jawna w Świętej Lipce realizuje projekt „E-pacjent – wdrożenie platformy usług medycznych wraz z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej w Urocentrum”.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Celem projektu jest :
podniesienie jakości świadczonych usług poprzez uproszczenie procedur rejestracji i zmniejszenie ilości dokumentów papierowych dostarczanych do lekarza celem realizacji świadczenia, zwiększenie dostępności i przejrzystości w dostępie do świadczeń medycznych,

Dofinansowanie projektu z UE: 468 624,55 PLN