Projekty UE

Miło nam poinformować, że Bykowski UROCENTRUM Spółka Jawna, realizuje projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 3. Cyfrowy region
Działanie 3.2 E-zdrowie
Tytuł projektu:
E-pacjent – wdrożenie platformy usług medycznych wraz z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej w UROCENTRUM
Cele projektu:
Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne
Efekty projektu: zwiększenie dostępności i jakości e-usług.
Wartość projektu: 559773,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 468624,55 zł