dr n. med.
Jan Bykowski

Dr n.med. Jan Bykowski – chirurg, specjalista urolog, lekarz medycyny estetycznej.
Pochodzi z kresów, liceum ukończył ze złotym medalem. Akademię Medyczną ukończył w 1983 roku, otrzymując tytuł lekarza medycyny. Ze względu na wysokie sukcesy w czasie studiów pozostał na Katedrze Chirurgii, gdzie pracował przez dwa lata, następnie przez pięć lat był aspirantem na Katedrze Urologii. Obronił rozprawę doktorską dotyczącą leczenia kamicy nerkowej oraz przedstawił dwa wynalazki racjonalizatorskie dotyczące przyrządów do leczenia kamicy nerkowej, które zostały oficjalnie zarejestrowane oraz wyróżnione srebrnym medalem wystawy międzynarodowej. W 1989 roku przyznano mu tytuł naukowy doktora nauk medycznych.
Jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Olsztynie oraz drugą kadencję Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej w tej że Izbie.
Autor 25 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Stały uczestnik projektów oraz badań naukowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu. Nadal aktywnie uczestniczy w warsztatach szkoleniowych z dziedziny urologii oraz szkoli innych organizując międzynarodowe konferencje oraz warsztaty.
Jako trzeci w Polsce i pierwszy w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczął leczenie kamicy moczowej metodą ESWL,
Jako jeden z pierwszych w województwie rozpoczął leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TVT , TOT oraz wstrzykiwanie implantów okołocewkowych, leczenie kamicy moczowej metodą URSL, przezcewkowe leczenie chorób gruczołu krokowego (TURP z zastosowaniem plazmy), przezskórne zabiegi na nerce, utworzył pracownię do rozszerzonych badań urodynamicznych, zastosował terapię dopęcherzową w leczeniu raka pęcherza moczowego z Mitomycyną oraz BCG, stosowanie wlewek dopęcherzowych z kwasem hialuronowym przy przewlekłym zapaleniu pęcherza moczowego .
Jako pierwszy w województwie wraz kolegą urologiem przeprowadził zabieg leczenia raka prostaty metodą Nanoknife.
Obecnie jako jedyny w województwie wykonuje ambulatoryjnie diagnostykę raka pęcherza moczowego przy pomocy giętkiego cystoskopu z funkcją NBI (Olympus, Japonia) oraz stosuje termoterapię radiofalową chorób gruczołu krokowego nowoczesnym aparatem Tempro (w Polsce są tylko trzy).
Dotychczas jako jedyny w Polsce dysponuje aparatem Lubis-One do leczenia przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego, zwapnień gruczołu oraz zaburzeń seksualnych metodą ESWPT.

N

Członkostwa

  • Europejskiego Towarzystwa Urologicznego – EAU
  • Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego – DGU
  • Polskiego Towarzystwa Urologicznego – PTU
  • Członek Grupy Współpracy polonijnych Lekarzy w ramach FPOM

Dr n. med. Jan Bykowski wciąż podnosi swoje kwalifikacje, przechodząc kolejne szkolenia i kursy doskonalące. Do jego szczególnych zainteresowań należą małoinwazyjne techniki zabiegowe, które nie wymagają narkozy i które można przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych oraz w ramach urologii jednego dnia. Swoje umiejętności udoskonalał odbywając staże w USA, Japonii, Niemczech oraz innych krajach.

Od 2009 jest właścicielem Centrum Medycyny i Rekreacji w Świętej Lipce

Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze

Jesteśmy dostępni OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-18.00.
Skontaktuj się z nami.

+48 89 753 12 09

 

info@urocentrum.com.pl

 

Święta Lipka 16, 11-440 Reszel