Biopsja stercza

Biopsja stercza jest badaniem wykorzystywanym do rozpoznania raka gruczołu krokowego.

Urolog kieruje pacjenta na biopsję prostaty w przypadkach gdy:

  • u pacjenta stwierdzono podejrzenie procesu nowotworowego we wcześniej wykonanym badaniu rezonansem magnetycznym lub TK
  • występuje podejrzenie raka prostaty ze względu na nieprawidłowy poziom PSA, lub jest podejrzenie przy badaniu USG prostaty
  • u pacjenta stwierdzono nieprawidłowość w badaniu DRE
  • u pacjenta, który miał wcześniej biopsję prostaty z prawidłowym wynikiem histopatologicznym, utrzymuje się podwyższone stężenie PSA
  • u pacjenta po wcześniejszej biopsji prostaty, która nie wykazała komórek nowotworowych, lecz stwierdzono w niej komórki o nieprawidłowej budowie.

Biopsja prostaty odbywa się pod kontrolą USG. Urolog, aby mógł obejrzeć strukturę gruczołu krokowego na aparacie USG, wkłada głowicę transrektalną do odbytnicy. Ma ona wbudowany kanał biopsyjny, przez który urolog wprowadza specjalną igłę. Igłę wstawia się do specjalnego aparatu automatu /Bard, USA/ który umożliwia precyzyjne pobranie wycinków z gruczołu krokowego pod kontrolą obrazu oglądanego na monitorze aparatu USG. Pobrany materiał biologiczny wysyłany jest do laboratorium do badania mikroskopowego.
Biopsja może być wykonana ambulatoryjnie w miejscowym znieczuleniu.

Pacjent powinien poinformować lekarza wykonującego zabieg o:

  • przyjmowanych lekach, które mogą mieć wpływ na krzepnięcie krwi;
  • problemach z krzepnięciem krwi;
  • alergiach na leki;
  • sztucznych zastawkach serca lub wszczepionych rozrusznikach.

Wyniki biopsji stercza

Ostateczna decyzja potwierdzająca występowanie raka stercza, zostanie podjęta po zbadaniu próbki tkanek przez patologa. Patolog będzie w stanie potwierdzić obecność nowotworu, etap jego rozwoju i określić stopień jego agresywności.Nie wyklucza się zaistnienia potrzeby powtórnego wykonania biopsji ze względu na podwyższone PSA. Może być ono spowodowane przez nowotwór prostaty, ale również łagodny przerost gruczołu krokowego, przewlekle zapalenie gruczołu krokowego, zwapnienia lub złogi prostaty.

Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze

Jesteśmy dostępni OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-18.00.
Skontaktuj się z nami.

+48 89 753 12 09

 

info@urocentrum.com.pl

 

Święta Lipka 16, 11-440 Reszel