Litotrypsja ESWL

ESWL – Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (kruszenie kamieni falą uderzeniową generowaną zewnątrzustrojowo) jest najmniej inwazyjną i najczęściej stosowaną metodą leczenia kamicy nerek. Litotrypsja zewnątrzustrojowa jest bezinwazyjną metodą leczenia, która łącząc różne technologie: radiologię, ultrasonografię i fale akustyczne pozwala skutecznie diagnozować i rozbijać kamienie moczowe.
Podczas zabiegu kamienie nerkowe kruszą się na drobne fragmenty, które samoistnie wydalane są z moczem przez większość pacjentów w kilka dni lub tygodni po zabiegu.
Zastosowanie tej metody zależy od lokalizacji kamienia, jego wielkości i kondycji zdrowotnej pacjenta. Pacjent po zajęciu wygodnej pozycji leżącej na stole zabiegowym, po lokalizacji kamienia przy pomocy aparatu RTG lub sondy USG otrzymuje serię fal uderzeniowych generowanych zewnątrzustrojowo. Fale dźwiękowe są transmitowane poprzez balon wypełniony wodą do ciała pacjenta i po zogniskowaniu na kamieniu dokonują jego całkowitej dezintegracji.

KTO MOŻE BYĆ LECZONY METODĄ ESWL?
Podczas badania specjalista urolog podejmuje decyzję, która z metod leczenia jest najlepsza dla pacjenta. Kwalifikacja do zabiegu wymaga wstępnego badania USG i RTG oraz czasami badań dodatkowych jak badania moczu, krwi i EKG. Najważniejsza jest prawidłowa kwalifikacja pacjenta do zabiegu.

JAK PRZEBIEGA ESWL

Po kwalifikacji do zabiegu ESWL, po analizie wielkości, położenia i domniemanego składu chemicznego kamienia, specjalista urolog wykonujący zabieg podejmuje decyzję o ilości impulsów oraz wielkości energii potrzebnej do rozkruszenia złogu. Średnia ilość impulsów podczas jednego zabiegu to 2500-3000 a okres trwania ESWL to od 20 do 50 minut. Przed rozpoczęciem zabiegu kamień jest precyzyjnie lokalizowany w układzie moczowym przy pomocy aparatu RTG lub sondy USG.
Kiedy kamień jest prawidłowo ustawiony w „celowniku” możemy rozpocząć zabieg, który cały czas jest kontrolowany na konsoli w sąsiednim pomieszczeniu. Pozwala to na ciągłą obserwację procesu kruszenia kamienia i korekcję jego położenie w trakcie zabiegu.

CZY ESWL JEST ZABIEGIEM BOLESNYM?

Zabieg ESWL przeprowadzany w naszym UROCENTRUM przy pomocy aparatu Econolith 2000 jest zabiegiem bezbolesnym i nie wymaga znieczulenia. U 1% pacjentów konieczne jest podanie leków przeciwbólowych podczas zabiegu.

CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO PO ZABIEGU?

Kilka godzin po leczeniu ESWL pacjent może wrócić do domu, a w 24 godziny po zabiegu wraca do codziennych zajęć. Fragmenty pokruszonych kamieni będą samoistnie wydalane przez kilka dni po leczeniu. Czasami proces schodzenia fragmentów kamieni wzdłuż dróg moczowych może powodować dolegliwości bólowe do kolki nerkowej włącznie. Po znalezieniu samoistnie wydalonych kamieni należy oddać je do laboratorium celem analizy.

JAKIE SĄ OBJAWY UBOCZNE ESWL?

  1. Krwiomocz – jest typowym objawem w okresie 24-48 godzin po zabiegu i ustępuje samoistnie.
  2. Kolka nerkowa – jest spowodowana schodzeniem fragmentów pokruszonego kamienia wzdłuż moczowodu, mija najczęściej po kilku dniach. Okresowo wymagane jest stosowanie leków rozkurczowych i przeciwbólowych.
  3. Czasami powstający „siniak” w okolicy zetknięcia ciała z balonem wypełnionym wodą, spowodowany pęknięciem drobnych naczyń podskórnych w wyniku działania fali uderzeniowej, mija samoistnie w ciągu kilku dni.
  4. Infekcja układu moczowego występuje sporadycznie u około 1-2% pacjentów, spowodowana jest uwalnianiem bakterii po rozkruszeniu kamieni infekcyjnych. W przypadku pacjentów z aktywną infekcją układu moczowego wskazana jest profilaktyka antybiotykowa celem uniknięcia powikłań takich jak odmiedniczkowe zapalenie nerek i urosepsa.
  5. Zablokowanie moczowodu (dotyczy około 6% pacjentów)- spowodowane jest zgromadzeniem fragmentów pokruszonego kamienia w moczowodzie. Pacjenci odczuwają bóle o charakterze kolki nerkowej nie mijające po leczeniu rozkurczowym, utrzymujące się przez kilka dni. Jeśli fragmenty kamienia nie zostaną wydalone samoistnie, konieczna jest interwencja urologiczna.

    JAK WYGLĄDA KONTROLA PO ZABIEGU ESWL?

    Po zabiegu ESWL pacjenci wychodzą do domu z zaleceniem stosowania leków przeciwbólowych przez kilka dni. Po około 3 -4 tygodniach pacjenci są zobowiązani zgłosić się na kontrolę celem przeprowadzenia badania kontrolnego USG.

Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze

Jesteśmy dostępni OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-18.00.
Skontaktuj się z nami.

+48 89 753 12 09

 

info@urocentrum.com.pl

 

Święta Lipka 16, 11-440 Reszel